จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 28 กรกฎาคม ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานปล่อยขบวนจักรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนักปั่นมาร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คัน โดยปั่นไปตามเส้นทางในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เข้าสู่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง เพื่อร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเดินทางส่วนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงพระรามเพื่อร่วมกิจกรรมเปิดโครงการสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน
จากนั้น นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 68 รูป นำโดยพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงถึงความจงรักภักดี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพร พร้อมนำข้าราชการทุกภาคส่วนกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้นได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามถวายพระชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารสำนักงาน พระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน โดยสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ถึงเวลาปิดทำการ
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาประชาชนชาวอำเภอบางปะอิน ร่วม กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่หมู่บ้านเปรมประชาบูทีค ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน โดยทางอำเภอบางปะอินได้จัดการพัฒนาขุดลอกกำจัดผักตบชวา อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อสนองพระปณิธานในการพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ให้สวยงาม น่ามอง ร่วมถึงเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำด้วย
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่ทางอำเภอบางปะอินได้คัดเลือกถนนสาเอเชีย บริเวณหมวดทางหลวงบางปะอิน แขวงทางหลวงอยุธยา อ.บางปะอิน เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ และปลูกต้นไม้ตลอดเส้นทางสายเอเชียในพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอบางปะอิน ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่น่ามอง

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข//ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา