วันเสาร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางสนม ศรีเอี่ยม หัวหน้าขนส่งอำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรีเปิดเผยว่าได้จัดโครงการสนามสัญจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

จ.ราชบุรี/สำนักงานขนส่งอำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรี
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2562เวลา9.00น.นางสนม ศรีเอี่ยม หัวหน้าขนส่งอำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรีเปิดเผยว่าได้จัดโครงการสนามสัญจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔ถึง๖จำนวน๒๐๐คน

เข้าร่วมกิจกรรมโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องรวมทั้งกฎหมายจราจรในการใช้ไฟสัญยานจราจรและฝึกทักษะการขี่จักรยานภายในสนามจราจรเยาวชนจำลองณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรีในวันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒เวลา๐๘.๓๐น.ถึง๑๖.๓๐น.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน