วันจันทร์ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเพื่อต้อนรับวันอีฎิลอัฎฮาหรือวันฮารีรายอญัจญีในวันอาทิตย์ที่.

จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเพื่อต้อนรับวันอีฎิลอัฎฮาหรือวันฮารีรายอญัจญีในวันอาทิตย์ที่.11.สิงหาคม.ประจำปีฮิจเราะหํ.1440.2562.
วันพุธที่.7.สิงหาคม
2562.เวลา.09.00.น.
ด้วยทางโรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว.ม.3.บ้านกาเดาะ.
ต.ลิปะสะโง
อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี
คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ

ร่วมกันกันปัดกวาดเช็คถูทำความสะอาดบริเวรสุเหร่าและมัสยิดรวมถึงช่วยกันเก็บขยะ.2.ข้างทางเพื่อความสะอาดและยึดมั่นในหลักการศาสนาเพราะความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศัทรธากิจกรรมในวันนี้ส่วนหนึ่งก้อเพื่อสร้างจิตรสำนึกให้รู้หน้าความรับผิดชอบและรู้จักแยกแยะขยะในแต่ละชนิดว่าควรจะแยกทิ้งกันแบบไหนดีส่วนหนึ่งก้อให้ตระหนักนึกถึงวันสำคัญๆของในแต่ละศาสนาเพื่อให้นักเรียนได้จดจำและระลึกถึงกับวันสำคัญดังกล่าวในการนี้กิจกรรมในวันนี้ก้อเพื่อสร้างความสำพันธ์อันดีระหว่างชุมชมโรงเรียนครูและนักเรียนผู้นำศาสนาญาติพี่น้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้านตลอดปีตลอดไปเหมือนๆกับที่แล้วๆมา……
สรุปกิจกรรมในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดี

พันดี.ถ่ายภาพ
พิมพ์/ถ่ายคลิป/
และรายงาน…
📸🎥📽️📷