วันจันทร์ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประชุมขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะ

ประชุมขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 0900 น. ภายใต้การอำนวยการของนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง มอบหมายให้ นายวารินทร์ เลาะสกุล ป.หน.ต.ตาแกะ พร้อมด้วย นายแวยูโซ๊ะ มามะ จนท.ปค.ประจำตำบล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางมารีแย แซมา และนางสาวฮัซวานี แซมา ผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน โดยได้ประชุมผู้นำท้องที่ ปลัด อบต.ตาแกะ ผู้นำศาสนา และผู้เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือ และการขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ โดยทาง อบต.ตาแกะจะเป็นผู้ดำเนินการประมาณการความเสียหายและออกแบบบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบเหตุ ผู้ประสบเหตุได้มีการโพสต์ขอความช่วยเหลือทางสื่อสังคมออนไลน์ไปบ้างแล้ว โดยผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเงินช่วยเหลือสามารถโอนเงินบริจาคได้ทางบัญชีธนาคารกรุงไทย ของนางสาวฮัซวานี แซมา บัญชีเลขที่ 907-0-71334-9 พร้อมนี้ในที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและบริหารจัดการเงินบริจาค ประกอบด้วย 1)ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาแกะ 2)อิหม่ามประจำมัสยิด 3)กำนันตำบลตาแกะ และ 4)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย