วันจันทร์ ที่ 13 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ร่วมกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และร่วมพัฒนาลำคลอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ คลองตุยง (ท่าเสด็จ) หมู่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี.