วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าว งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ณบริเวณหอวัฒนธรรมนครบาล อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
, เทศบาลเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัด การแถลงข่าว งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 ณบริเวณหอวัฒนธรรมนครบาล อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

เวลา 18:00 น นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวเปิดการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2562 โดยมี บุคคลสำคัญ ที่ได้มาเป็น กรมการเมืองทั้ง 4 เทวดาผู้ลั่นฆ้อง แนะนำตัว

1 กรมการฝ่ายเวียง พลตรี วิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1

2 กรมการฝ่ายวัง นายสาครรุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

3, กรมการฝ่ายคลัง พลตำรวจตรี อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์

4 กรมการฝ่ายนา ดร เด่นณรงค์ ธรรมมา นายกสมาคม กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์

5 เทวดา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

6 เทวดา นายประชา ทองรัตนะนายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียง

7 ผู้ลั่นฆ้อง นายชนก มากพันธ์นายอำเภอหล่มสัก

หลังจาก แนะนำตัว กรมการ ฝ่ายต่างๆแล้ว ดรเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมือง เพชรบูรณ์ ได้ แถลงรายละเอียด การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และคุณสพธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และคุณบรรทูล อิ่มสุขศรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันแถลงข่าว และได้มีการแนะนำตัวผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ห้างร้านต่างๆ

การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ในครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน เวลา 17:00 น จะเริ่มมีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา จากวัดไตรภูมิ แห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ ซึ่งปีนี้ ทางเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้จัดให้มี งานแห่ แบบยิ่งใหญ่ อลังการ และงดงามมาก ส่วนวันที่ 28 กันยายน 2562 ก็จะได้อัญเชิญพระมหาธรรมราชา แห่ทางน้ำ จากท่าน้ำวัดไตรภูมิไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ในเวลา 9.39 น จึงอยากเชิญชวน พ่อแม่พี่น้อง ที่อยากจะมาเที่ยวงาน ประเพณีอุ้มพระ ดำน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ของจังหวัดเพชรบูรณ์