สมาคมคนของแผ่นดินและสถานศึกษาในเครือไทย-เทคร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลไทยอโยธยาบริหารธุรกิจมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นประจำปี 2562

สมาคมคนของแผ่นดินและสถานศึกษาในเครือไทย-เทคร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลไทยอโยธยาบริหารธุรกิจมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นประจำปี 2562

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นประจำปี 2562 โดยมีนางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยวิทยลัยเทคโนโลยีไทยอโธยาบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีโรงเรียนเครือข่ายมาร่วมงานจำนวน 39 แห่งเข้าร่วมงานในครั้งนี้
นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ กล่าวว่า. เกียรติบัตรนี้เป็นเกียรติบัตรที่เชิดชูเกียติของเยาวชน แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ตลอดจนมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อตนเองครอบครัวและสังคม. โดยคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนเครือข่ายเข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 525 คน

ภาพข่าว//สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา