จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แห่งเมืองมรดกโลก

.
วันนี้ (26 ก.ย.62) ที่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาประชาชน เข้าศึกษาเรียนรู้ หลังจากศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๐ โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว และผู้สนใจได้มาศึกษาตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๓ และได้ปิดปรับปรุงอาคารในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ล่าสุด ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการแล้ว
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแห่งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ที่มีมายาวนาน และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีความสำคัญและอยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอีกนานแสนนานจึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาสามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา