วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ณ.องค์พระใหญ่พระพุทธมหาธรรมราชา จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ.องค์พระใหญ่พระพุทธมหาธรรมราชา จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร

,,,, เวลา 7.00 น นายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ นายกเทศบาล นายก อบต เป็นต้น ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ของทุกปี

และยังได้มี พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มาร่วม ใส่บาตร ทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนมากเพราะทุกคนที่มาร่วมแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนะกาธิเบศ มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการนี้ได้นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดทั้ง 2 รูป ..ธรรมยุต.. มหานิกาย.. และพระภิกษุสงฆ์ ร่วมสวดมนต์และบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งที่หน้าบริเวณองค์พระใหญ่ด้านหน้า