วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

คณะที่ 2 ประกอบด้วย นายสุชัย บุตรสาระ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน และนายสัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อพบปะหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนจาก อ.กุดบาก และ อ.นิคมน้ำอูน โดยมีนายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอกุดบาก เป็นตัวแทนชี้แจงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน จำนวน 405 แปลง ของพื้นที่ทั้ง 3 ตำบล
2. ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทับซ้อนแนวเขตอุทยาน
3. ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามทางไม่เพียงพอ
4. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการขยายไหล่ทางในพื้นที่เพื่อการคมนาคม
5. มีความต้องการให้สนับสนุบสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน