วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

พลโท อำพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน

วันที่ 17 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดย พลโท อำพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน

ณ จังหวัดระยอง โดยในช่วงเช้า ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าก๊าซ LNG ในภูมิภาค
จากนั้นในช่วงบ่าย ศึกษาดูงานด้านปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติเหลว) ณ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ตำบลมาบตาพุด อำเมืองเมือง จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานด้านกิจการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

และประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนของบริษัทฯ กับคณะกรรมาธิการ ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าก๊าซ LNG ในภูมิภาค
โอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ระยะที่หนึ่ง และโครงการสถานีรับ – จ่ายก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ระยะที่สอง (หนองแฟบ)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน