รองผู้ว่าฯตราดนำจิตอาสาซ่อมแซมบ้านเรือน ทำแปลงปลูกผักช่วยเหลือราษฎรบ้านสลักเพชร

ข่าว / รองผู้ว่าฯตราดนำจิตอาสาซ่อมแซมบ้านเรือน ทำแปลงปลูกผักช่วยเหลือราษฎรบ้านสลักเพชร

วันที่ 16 ต.ค.63 น.ส.สุชาดา หวลถนอม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด เปิดเผยว่า นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด พร้อม นายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้างได้นำจิตอาสาพระราชทาน 904, เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ตราด, เทศบาล ต.เกาะช้างใต้,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.เกาะช้าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง ช่วยเหลือราษฎรผู้สูงอายุ และด้อยโอกาส และที่ผ่านมาได้ประสบภัยธรรมชาติน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือน จำนวน 1 ราย คือบ้านของ คุณลุงวัน สลักเพชร อายุ 92 ปี บ้านเลขที่ 88/88 หมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้ พร้อมกับได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือน

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด,จิตอาสาพระราชทาน 904 และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงมือทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนให้แก่ครอบครัวของ คุณลุงวัน สลักเพชร ที่บริเวณข้างบ้านพักอาศัยด้วย โดยมี นายชัยวิทย์ ป๊อกสอน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.เกาะช้างใต้,ผู้นำชุมชน,เจ้าหน้าที่-พนักงานเทศบาล ต.เกาะช้างใต้,ชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมดำเนินการและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ที่ทางหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่น ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ให้แก่ครอบครัวคุณลุงวันดังกล่าว เนื่องจากเป็นครอบครัวผู้สูงอายุ และด้อยโอกาส ที่ผ่านมาได้ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านพักอาศัย ส่งผลให้ได้รับความเสียหายและไม่มีความมั่นคงแข็งแรง

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน