วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผอ.ศปร.มทบ.34 มอบหมายให้พ.ต.อนุชิต มานะสมบูรณ์ หน.ชป.ประสานงาน คดร.ฯ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค

เมื่อ 9 พ.ย.61 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผอ.ศปร.มทบ.34 มอบหมายให้พ.ต.อนุชิต มานะสมบูรณ์ หน.ชป.ประสานงาน คดร.ฯ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนางนาตง แซ่มัว และครอบครัวสมาชิกผ้าปักชาวเขาในโครงการศิลปาชีพฯ ที่ประสบเหตุบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวดังกล่าว ณ บ.ห้วยคุ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ผลการปฏิบัติเจ้าของบ้านพร้อมครอบครัวรู้สึกขอบคุณผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารที่ให้ความห่วงใยชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในโครงการ