วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

“ขับรถเลขสวย ร่ำรวยหรรษา” ขนส่งเชียงใหม่ เชิญร่วมประมูลป้ายเลขสวย ขษ ครั้งที่ 23 วันที่ 19 – 20  ม.ค.62

ขนส่งเชียงใหม่ เชิญร่วมประมูลป้ายเลขสวย ขษ ครั้งที่ 23 “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยหรรษา” วันที่ 19 – 20 ม.ค.62

นางพรรณี พุ่มพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 23 หมวดอักษร ขษ จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูลเป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ ประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทง ดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่โด่งดังและรู้จักกันไปทั่วโลก นั่นคือ หอคำหลวงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็น ประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า นอกจากนี้ หมวดอักษร ขษ ยังสื่อความหมายถึง “ขับรถเลขสวย ร่ำรวยหรรษา” อันหมายถึง ผู้ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และรถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนยิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของแผ่นป้ายทะเบียนที่จะทำการประมูล สำนักงานฯ ได้นำแผ่นป้ายทั้งหมดเข้าประกอบพิธีอธิษฐานจิตภาวนา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร โดย พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงคฺโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 22 ครั้ง 23 หมวดอักษร นำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 492,139,204 บาท ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในจังหวัดเชียงใหม่มากมาย อาทิเช่น การจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ โดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผ่านจอ LED โครงการมั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS โครงการศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน (VEHICLE INSPECTION CONTROL CENTER : VICC) และกิจกรรมตามโครงการอื่นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นต้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยที่สามารถกำหนดหมายเลขที่เป็นมงคล ถูกโฉลก ถูกราศีของตนเอง เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและการค้าการขาย มีทรัพย์เพิ่มพูน และมีบารมีพร้อมพรั่ง มีความสุขความเจริญตลอดไป หมวดอักษร ขษ ในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. (053) 270412 (053) 281686, (053) 278265 และโทร 1584.