วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบ…

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) คณะกรรมาธ…

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนท์ จังหวัดเพชรบู…

น.ส พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ. กกต.จว.ชัยนาท พร้อม นายวงศ์เชื้อ วิเศษวงษาและนายประนม…

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้านใ…

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ กระทรวงการคลัง สาธารณรั…

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.15 นาฬิกา ณ ห้องส่ง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ…

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐลัตเวีย คณะกรร…