วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020

     

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพ…

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 …

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จังหว…

วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเ…

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ VDNKh Expo Pavillion75 กรุง…

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ เทศบาลเมืองดูบรอฟนิค สาธารณรัฐโครเอเชีย คณะกรรมาธิการกา…

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี คณะอนุก…

Visits since 2019