จ.ร้อยเอ็ด..นายสมหวัง วงศ์คำ รักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิชัยเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา”เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

จ.ร้อยเอ็ด..นายสมหวั

Read more

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดให้บริการประชาชนดุจนายจ้างพร้อมตรวจเข้มสถานบริการงานจราจร5ส.ค้าประเวณีพบเมาบุกรุกเสพยาค้ายาเสพติด2ราย /PALANCHAI TV/nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาหนองน้ำสาธารณะหนองผือ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมซักซ้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

ตำรวจร้อยเอ็ดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธี วางพานพุ่มถวายราชสักการะ, ถวายบังคม​ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม PALANCHAI TV/nuk-pol.nop/0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดร่วมพิธ

Read more

ร้อยเอ็ดประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครั้งที่ 13 กรณีทรายทับถมพื้นที่การเกษตรอำเภอและบ้านเรือนเสียหายจากอุทกภัยวงเงินร่วม 5 ล้านบาท

ร้อยเอ็ดประชุมช่วยเห

Read more

จ.ร้อยเอ็ด…นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการบริหาร คณะกรรมการชุมชน อมส !! และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมผู้สูงวัย!!

จ.ร้อยเอ็ด…นาย

Read more

จ.ร้อยเอ็ด. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

จ.ร้อยเอ็ด. นายดำรงค

Read more

ร้อยเอ็ดตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดตรวจเข้มต่อเนื่องเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสถานบริการงานจราจรค้าประเวณียาเสพติดพัฒนาสถานี5ส. /PALANCHAI TV/nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดตำรวจสภ.เมือ

Read more

ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เดินหน้า ลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) กับ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการ “ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

ประธานสภาสตรีแห่งชาต

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับเเละร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันที(2 ธันวาคม 2562

Read more

ปู่คำ”ย่าทอง” วัดบ้านโคกกุง ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย ยังให้โชคกับคอหวยทุกงวด!! คอหวยทุกสารทิศยังทยอยเดินทางมาขอเลขเด็ด!!!

ร้อยเอ็ด.. “ปู

Read more

ร้อยเอ็ดตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดตรวจเข้มต่อเนื่องเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสถานบริการงานจราจรค้าประเวณีพบค้ายา5รายใช้มีดทำร้ายร่างกาย /PALANCHAI TV/nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดตำรวจสภ.เมือ

Read more

สสจ.ร้อยเอ็ด- ประกาศเกียรติคุณ!!รางวัลให้กับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

สสจ.ร้อยเอ็ด- ประกาศ

Read more

หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด-จัดโครงการ บริจาคโลหิต เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี 2562

หอการค้าจังหวัดร้อยเ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประจำปี 2562 ชีวิตไม่ใช่ชิ้นส่วนรถยนต์ (Like is not a car part) พร้อมยืนไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียอุบัติเหตุทางถนน

ร้อยเอ็ดจัดงานวันโลก

Read more

สสจ.ร้อยเอ็ด ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคคลและองค์กร ที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

สสจ.ร้อยเอ็ด ขอแสดงค

Read more

ร้อยเอ็ด-อำเภอโพธิ์ชัย เปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”กิจกรรม”กำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก

เหยี่ยวข่าวโนนรัง ร้

Read more

ตำรวจร้อยเอ็ดมอบใบประกาศเกียรติคุณสภ.หนองแวงควงดีเด่นและมอบทุนตำรวจภ.4ช่วยน้ำท่วม /PALANCHAI TV/nuk-dabvee-pol.nop/0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดมอบใบปร

Read more

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายบุรี ทิพนัส เข้ารับโล่ห์ พชอ.ดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ที่ 7 ร้อยแก่นสารสิน ที่โรงแรมริมปาว กาฬสินธ์ พร้อมกับร่วมเสวนา ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ(พชอ.)เมืองร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าธาราวิเวก ตำบลคำพอุงอำเภอโพธิ์ชัย

จังหวัดร้อยเอ็ดโครงก

Read more

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ออกหน่วยบริการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ออกห

Read more

เจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ให้เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ!!

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด-

Read more

ชมรมรวมมิตร..คิดทำดี.101 เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล รันรวมมิตร วิ่งเพื่อน้อง 2019!! ณ วัดวิมลนิวาส….จังหวัดร้อยเอ็ด

ชมรมรวมมิตร..คิดทำดี

Read more

สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

สำนักงานจัดหางานจังห

Read more

ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตใน “โครงการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนาิงเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

🔴#หอการค้าจังหวัดร้อ

Read more

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดงาน MOU SAMART TAMBON MODEL บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน

จ.ร้อยเอ็ด- นายทวี จ

Read more

ร้อยเอ็ด… หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ออกมาให้บริการส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ที่อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด… หน่ว

Read more

ร้อยเอ็ด-อำเภอเชียงขวัญ-ลงพื้นที่!! จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจน้ำท่วมความเสียหายจากพายุโพดุล ที่หมู่บ้านวังยาว-บ้านวังเจริญ อ.เชียงขวัญ เพื่อยื่นขอเงินทดแทน!!

ร้อยเอ็ด-อำเภอเชียงข

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสรรหาพื้นที่ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562

ร้อยเอ็ด- วันที่(19

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกของพระครูสุทธิวโรภาส รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวง

ร้อยเอ็ด- วันนี้ (19

Read more

นายธนบดีขวาโยธาปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมออกติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่สอง

ร้อยเอ็ด- วันที่ (18

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการตรวจสถานที่เพื่อขอต่อใบอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

ร้อยเอ็ด- วันนี้ (19

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด และนายพิพัฒน์ สิงคะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับหนังสือร้องทุกข์จากราษฎร

ร้อยเอ็ด. -วันที่(18

Read more

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดตรวจเข้มสถานบริการเพื่อป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด การค้าประเวณี /PALANCHAI TV/nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็

Read more

นางแดงฯ นายเติ่งฯ-ได้เดินทางมาร้องทุกข์ที่ ศุนย์ดำรงธรรม ร้อยเอ็ด ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโพดุลน้ำท่วมที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหายแต่ไม่ได้รับเงินค่าตอบแทน

ร้อยเอ็ด.. วันนี้(15

Read more

เสือสักสั่ง!!!เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญูของคุณทุกภาคส่วนราชการและภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง ขอให้ชาวร้อยเอ็ดจงสู้!!

เสือสักสั่ง!!!เอกพัน

Read more

อำเภอจังหารอนุรักษ์สืบสาน!!ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ วัดป่าตถตาราม ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด*!!

ร้อยเอ็ด- อำเภอจังหา

Read more

บ้านอาศัยวัด วัดอาศัยบ้าน” ชาวบ้านพากันนำข้าวเปลือกที่ยังไม่แห้งไปตากแดดที่ ลานวัดศิริมงคล กันอย่างล้นหลาม!!

ร้อยเอ็ด-ตามความเชื่

Read more

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร้อยเอ็ด/ ” โค

Read more

สุดกระหึ่ม!!อลังการการแสดง แสง สี เสียง! ในชุดการแสดง “2 รัชสมัย ใต้ร่มพระบารมี”ในงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”อัญเชิญไฟพระราชทานนำหน้าพระประทีปพระราชทาน ไปยังท่าน้ำ บึงพลาญชัยร้อยเอ็ด!!

สุดกระหึ่ม!!อลังการก

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงตำบลขวาว

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดร้อยเอ็ด&#823

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานประเพณี “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” ู่

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับนายอู่ ซือเหว่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลเมืองฝางเฉิงก่าง มลฑลกวางสี

วันนี้ (10 พฤศจิกายน

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์

วันที่( 10 พฤศจิกายน

Read more

ร้อยเอ็ด… สภ.เมืองร้อยเอ็ดมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ร้อยเอ็ด… สภ.เ

Read more

พล.ต.อ.สุชาติ รองผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานการณ์ลอยกระทงที่ร้อยเอ็ดPALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-ข่าว

พล.ต.อ.สุชาติ รองผู้

Read more

ร้อยเอ็ด… ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป)ผบช.ภ.4 ตรวจเยี่ยม ,ภ.จว.ร้อยเอ็ด และ สภ.เมืองร้อยเอ็ด ฟังรายงานสรุปความพร้อมในการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ร้อยเอ็ด… ผู้ช

Read more

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดตรวจสอบกล้องวงจรปิดCCTVใช้งานลอยกระทงบึงพลาญชัย 9-10-11พ.ย.62นี้ /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-pol.col.patagon/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลและคอนเสิร์ตการกุศล Seeker Star FC. On Tour Charity Concert ณ สนามฟุตบอล Tota Indoor Soccer

วันนี้ (7 พฤศจิกายน

Read more

ร้อยเอ็ด-นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ!!

ร้อยเอ็ด-นายธนบดี ขว

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการแจกเวชภัณฑ์สัตว์และทำหมันสุนัข

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์ เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก ได้ออกหน่วยแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร

วันนี้ (6 พฤศจิกายน

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งการ !!! เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามคดีและให้การช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีสาวร้อยเอ็ดถูกแจ้งข้อหาทำกระทงละเมิดลิขสิทธิ์ ท้องที่เกิดเหตุ สถานีตำรวจภูธรธวัชบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 9/2562

วันนี้ (6 พฤศจิกายน

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสิงโตดอกเหมยชิงแชมป์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงแสง สี เสียง มังกรทอง ในงานงิ้วประจำปี 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามซื้อขายข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 อินทรีย์มาตรฐานสากล

ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกี

Read more

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง!!

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเ

Read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด…ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหว

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะผู้บริหาร “เสวนายามเช้า(Morning Talk)

ร้อยเอ็ด-…. วั

Read more

จ.ร้อยเอ็ด- นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีอิทธิพลจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”

จ.ร้อยเอ็ด- นายวันชั

Read more

รัอยเอ็ด- ” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

รัอยเอ็ด- ” ตร

Read more

จ.ร้อยเอ็ด-ประสานงานมูลนิธิร่วมกตัญูญู เลขาคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์เตรียมพร้อม การมอบเงินให้ผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท 18 อำเภอ 16,446 ราย !!

จ.ร้อยเอ็ด-ประสานงาน

Read more

ร้อยเอ็ด-พ.อ.ดร.วันชนะ กลิ่นพรมสุวรรณนำพุทธศาสนิกชนถวายผ้ากฐิน ที่ สำนักสงฆ์เขาภูน้อยจันทรสุนทรธรรม (สาขาวัดป่าเครือวัลย์)ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก!

ร้อยเอ็ด-พ.อ.ดร.วันช

Read more

ซิ่ง สายบุญ ภาพกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งทั่วไปที่เราเห็นเป็นประจำมักจะเป็นภาพลบในสายตา เพราะเสียงดังสร้างความรำคาญ เดือดร้อนด้านการจราจรรวมถึงอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท แต่สำหรับกลุ่ม รถซิ่งสายบุญร้อยเอ็ด กลับไม่เป็นเช่นนั้น

ซิ่ง สายบุญ ภาพกลุ่ม

Read more

ซิ่ง สายบุญ ภาพกลุ่มรถจักรยานยนต์ซิ่งทั่วไปที่เราเห็นเป็นประจำมักจะเป็นภาพลบในสายตา เพราะเสียงดังสร้างความรำคาญ เดือดร้อนด้านการจราจรรวมถึงอุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาท แต่สำหรับกลุ่ม รถซิ่งสายบุญร้อยเอ็ด กลับไม่เป็นเช่นนั้น

ซิ่ง สายบุญ ภาพกลุ่ม

Read more

ร้อยเอ็ด-ชาวโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น จัดงานบุญมหากฐินสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดโนนสะอาด ร่วมทำบุญให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ร้อยเอ็ด-ชาวโนนสะอาด

Read more

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง

” ตรวจเยี่ยมเก

Read more

เมืองร้อยเอ็ด-แม่ทัพภาคที่ 2 ศรัทธา-น้อมนำพาพุทธศาสนิกชนทอดถวายผ้ากฐิน ณวัดศิริมงคล ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย!!

เมืองร้อยเอ็ด-แม่ทัพ

Read more

ร้อยเอ็ด… ทหารใหม่ไปกอง.โบกมือหยอยๆ.บอกน้องจะไปชายแดน.จำห่างร้าง ไกลแฟน.อย่าหมองสองปีกลับมา.มทบ.27 ต้อนรับครอบครัว/ญาติทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2562

ร้อยเอ็ด… ทหาร

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

วันนี้(1 พ.ย. 2562)

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

วันนี้ (1 พฤศจิกายน

Read more

นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมชาติ เสนาไชย ปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง ทำการประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรที่ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย

วันนี้ที่ 1 พฤศจิกาย

Read more

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..ลุย!!ตามแผนการดำเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชาวบ้านพอใจปรบมือดังกระหึ่ม!!!

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ

Read more

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..ลุย!!ตามแผนการดำเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชาวบ้านพอใจปรบมือดังกระหึ่ม!!!

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ

Read more

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..ลุย!!ตามแผนการดำเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชาวบ้านพอใจปรบมือดังกระหึ่ม!!!

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ

Read more

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..ลุย!!ตามแผนการดำเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชาวบ้านพอใจปรบมือดังกระหึ่ม!!!

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ

Read more

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..ลุย!!ตามแผนการดำเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชาวบ้านพอใจปรบมือดังกระหึ่ม!!!

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ

Read more

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

” ตรวจเยี่ยมเก

Read more

เมืองร้อยเอ็ดกระหึ่ม!!! มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ที่ผ่านการตรวจประเมิน ประจำปี 2561

เมืองร้อยเอ็ดกระหึ่ม

Read more

จ.ร้อยเอ็ด….. นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จ.ร้อยเอ็ด…..

Read more

ร้อยเอ็ด.. นาย เข็มชาติ โภคาเทพ นายกอบต.สะอาดสมบูรณ์ เป็นประธาน ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะบริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2563

ร้อยเอ็ด.. นาย เข็มช

Read more

ร้อยเอ็ด… ปศุสัตว์จังหวัดห่วงใยสุขภาพสัตว์หลังอุทกภัย พร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่องทุกอำเภอ

ร้อยเอ็ด… ปศุส

Read more

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา5คดีประชาชาชนมอบช่อดอกไม้จับขโมยเงิน53,000บาทของปั้มน้ำมัน /PALANCHAI TV/nuk-tem/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หารือข้อราชการกับนายเศรษฐวิทย์ ทะคง รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น

วันนี้ (24 ตุลาคม 25

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (24 ตุลาคม 25

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (24 ตุลาคม 25

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 10/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

ร้อยเอ็ด บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ร้อยเอ็ด บริษัท น้ำต

Read more

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดแถลงข่าวสามคดีจับผู้ต้องหาพยายามฆ่าเพิ่มเตร็ดเตร่ค้าประเวณีรถ จักรยานยนต์ดัดแปลงดำเนินคดี /PALANCHAI TV/สมนึก-สุทธิชัย/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพ

Read more

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน

Read more

วันนี้(22 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อจิตอาสาสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันนี้(22 ตุลาคม 256

Read more

ผู้แทนกลุ่มผู้สอบผ่านขึ้นบัญชีเพื่อรอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ผู้แทนกลุ่มผู้สอบผ่า

Read more

ร้อยเอ็ดดาบตร.สภ.สอยดาวเครียดโดนข้อหา พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร และกระทำชำเรา ผูกคอตาย ที่บ้านเกิดอำเภอเมยวดี /PALANCHAI TV/nuk-dumnern/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดดาบตร.สภ.สอย

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับนายอดุล ประยูรสิทธิผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

วันนี้ (18 ตุลาคม 25

Read more

นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามงานโครงการในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ

นายธนบดี ขวาโยธา ปศุ

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตการณ์ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด…. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดวิมลนิวาส” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดร้อยเอ็ด&#823

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร

วันนี้ (18 ตุลาคม 25

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) ด้านการเกษตร

วันนี้ (18 ตุลาคม 25

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยงานราชการ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่” ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 6/2562

วันนี้ (17 ตุลาคม 25

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับการบริหารจัดการรถเกี่ยวนวดข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด-จัดหน่วยแพทย์ (พอ.สว.) ครั้งที่ 1 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม พร้อม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

จังหวัดร้อยเอ็ด-จัดห

Read more

จ.ร้อยเอ็ด.. อรณี สำราญรื่น เกษตรกรยุคแนวคิดใหม่สร้างชาติสานต่อเกษตรกรไทยปลูกหญ้าเงินล้าน!!แห่งเมืองน้ำดำ!!

จ.ร้อยเอ็ด.. อรณี สำ

Read more

จ.ร้อยเอ็ด ภาคเอกชนนำข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล! ตำบลวังหลวง4 จุด!อำเภอเสลภูมิ

จ.ร้อยเอ็ด ภาคเอกชนน

Read more

ร้อยเอ็ด-” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

ร้อยเอ็ด-” ตรว

Read more

ร้อยเอ็ด-ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าชิงทรัพย์ อาก๋งวัย 77 ปี ร้านขายของชำหน้า ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-ผู้บังคับกา

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แก่ ผู้ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุโซนร้อน โพดุล และ คาจิกิ ผ่านระบบ KTB Corporate Online

จังหวัดร้อยเอ็ด มอบเ

Read more

จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบชุดเครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องครัว ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานบ

Read more