Uncategorized ข่าว สตูล

รองผู้ว่าฯสตูล ลงพื้นที่ชุมชนบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย ที่ได้ยกระดับเป็นชุมชนคุณธรรมและหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสตูล

รองผู้ว่าฯสตูล ลงพื้นที่ชุมชนบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย ที่ได้ยกระดับเป็นชุมชนคุณธรรมและหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสตูล

 

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้ลงพื้นที่ชุมชนบากันใหญ่ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล เพื่อสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว ทราบความเป็นมาของชุมชนบ้านบากันใหญ่ ซึ่งปัจจุบันชุมชนได้รับการยกระดับให้เป็นชุมชนคุณธรรมและหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสตูล และร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมและหลักการทางศาสนา (นูหรีชุมชน) โดยมีนายอดุล ชนะบัณฑิต ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบากันใหญ่ นายเมธี อรุณ (นักร้องนำวงลาบานูน) ผู้นำชุมชน และชาวบ้านให้การต้อนรับ

อิกทั้ง นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้ร่วมเวทีพบปะพี่น้องชาวบ้านชุมชนบากันใหญ่ และตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนวทางการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และรับทราบปัญหา อุปสรรคของชุมชน โดยสรุปชาวบ้านอยากได้เรือพยาบาล เพื่อรับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
หลังจากนั้น นายอดุล ชนะบัณฑิต ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบากันใหญ่ ได้นำนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมคณะเยี่ยมชมดอนหอยกาบพระจันทร์เสี้ยว แหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดสตูล และพาเที่ยวชม หาดสันหลังมังกรแดง หรือเรียกว่าทะเลแหวก ค้นพบโดยกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งสันหลังมังกรแดงนี้จะปรากฏเป็นหาดกรวดสีแดงให้ได้พบเห็นกันตอนเฉพาะน้ำลงเท่านั้น

https://youtu.be/XDA63Y22DR0

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล