Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน Chiangrai Road Classic Singha Bangkok Airways 2019

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน Chiangrai Road Classic Singha Bangkok Airways 2019

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Chiangrai Road Classic Singha Bangkok Airways 2019 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกให้แก่นักปั่นที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมปั่นจักรยาน Chiangrai Road Classic Singha Bangkok Airways 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โดยเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงราย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บางกอกแอร์เวย์) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย เพื่อตอบสนองนโยบายของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองกีฬา (Sport City)

ซึ่งการแข่งขันแบ่งเส้นทางปั่น เป็น 4 ระยะทาง ได้แก่ 40 , 80 , 120 , 180 กิโลเมตร จุดปล่อยตัวและเส้นชัย ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย โดยเส้นทางจะผ่านจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย อาทิเช่น วัดร่องขุ่น ไร่เชิญตะวันน้ำตกขุนกรณ์หนองหลวง ผ่านพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล และอำเภอแม่ลาว

โดยในที่ประชุมได้หารือถึงการขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความพร้อมแล้วที่จะอำนวยความสะดวก สร้างประสบการณ์ และสร้างความประทับใจให้กับให้กับนักปั่นที่จะมาเยือนจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
01/11/62