Reporter&Thai Army

” สร้างแนวกันไฟ ล้อมป่า ” …รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และประชาชนจิตอาสา….. ร่วมทำแนวกันไฟและดับไฟป่า….. ป้องกันขยายวงกว้าง

” สร้างแนวกันไฟ ล้อมป่า ” …รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และประชาชนจิตอาสา….. ร่วมทำแนวกันไฟและดับไฟป่า….. ป้องกันขยายวงกว้าง

พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 พร้อมด้วย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย ,นายอำนาจ เจิมแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย, นายครรชิต รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้ง เจ้าหน้าที่จิตอาสา ประชาชนจิตอาสา ชุด ชรบ. ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจจิตอาสาสนับสนุนการทำแนวกันไฟและการส่งกำลังบำรุงผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า เมื่อเช้าวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 ในพื้นที่ หมู่ 11 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ซึ่งกำลังมีไฟป่าลุกลามมาจากดอยจระเข้ ในอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้เผาไหม้ทรัพยากรธรรมชาตินานาชนิดและยังสร้างมลภาวะทางอากาศ เกิดกลุ่มควันที่ทำลายระบบทางเดินหายใจทั้งต่อมนุษย์และสัตว์ป่าอีกด้วย

โดยเมื่อ เวลา 14.30 น. พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และคณะ เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟและร่วมดับไฟป่าในพื้นที่บ้านน้ำตกตาดทอง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบนโยบายสั่งการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงยุทธวิธีและมาตรการในการควบคุมไฟป่าและการทำแนวกันไฟให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี พันโท โสภิต สุขเจริญ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31, พันตรี ธงชัย วันมหาใจ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งการจัดทำแนวกันไฟในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ซึ่งเดินทางเข้าพื้นที่ในจุดเสี่ยง และร่วมกันทำแนวกันไฟได้ตลอดแนวไฟป่าที่อาจลุกลามลงมาถึงชุมชนและพื้นที่เกษตร เพื่อเป็นการป้องกันและตัดแนวการลุกลามของไฟป่า ตลอดทั้งพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีส่วนช่วยให้ดับไฟป่าได้สนิท ลดฝุ่นควันไฟป่า และสร้างสภาพอากาศที่ดีให้แก่พื้นที่ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานทุกฝ่าย ยังได้ร่วมสนับสนุนชุดปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยการเดินทางเข้าไปร่วมกันทำแนวกันไฟในจุดสำคัญ ที่บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านตาดทอง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดที่สามารถป้องกันการติดไฟป่าซ้ำ และสนับสนุนการดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟในหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 12 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน ในการป้องกันมิให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในพื้นที่อื่นได้อีก รวมทั้ง ยังจะสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในท้องถิ่นได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของประชนชนจิตอาสาพระราชทานของจังหวัดเชียงราย ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคี ความเสียสละ และความสำนึกในฐานะที่เป็นพลเมืองดีของชาติ ด้วยการแสดงออกซึ่งความกล้าและอดทน ที่จะปฏิบัติภารกิจจิตอาสาให้สำเร็จบุล่วงโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ อีกด้วย