ชาวปากช่องโคราชจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ชาวปากช่องโคราชจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พันตำรวจเอกสมชาย เพศประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดธรรมพระธาตุบ้านหนองช้างตายหมู่ 20 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพันตำรวจเอกบุญโปรด ประเสริฐศักดิ์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจหนองสาหร่าย และนายไพศาล มีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง 2 และนายเฉลิมพล สมนาม ประธานกลุ่มประพฤติจังหวัดนครราชสีมาประจำศาลสี่คิ้ว กระทรวงยุติธรรม และนางสาวชลธิชา กันตะวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ทหารจากค่ายฝึกรบพิเศษ หนองตะกู เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจหนองสาหร่าย อาสาสมัครคุมประพฤติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ประชาชนและนักเรียนกว่า2500คนร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
พันตำรวจเอกสมชาย เพศประเสริฐ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าว่า สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวจังหวัดนครราชสีมา ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้ง ยัง ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ อันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน สำหรับกล้าไม้ที่ปลูกได้แก่ สัก พะยูง ยางนา มะค่าโมง ประดู่ ตะเคียน อินทนิล สน ไผ่ และไม้อื่นๆ จำนวน 3000 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีจิตใจที่รักต้นไม้ รวมทั้งหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่เป็นธรรมชาติที่สวยงามตลอดไป


นายทวี พิมพ์ไธสง อำนาจ อภัยภักดี ข่าวภาพจังหวัดนครราชสีมา