นราธิวาสจัดกิจกรรมกำลังเคลื่อนที่ให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด

นราธิวาสจัดกิจกรรมกำลังเคลื่อนที่ให้ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด
ที่บ้านปูลากาเม็ง ชุมชนกาแลตาแป ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมกำลังใจเคลื่อนที่โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส พันเอกยุทธนา สายประเสริฐ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส หัวหน้าส่วน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีจำนวนมาก

ซึ่งการจัดกิจกรรมกำลังใจเคลื่อนที่ในครั้งนี้ โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งบ้านถึ่งวิถี บ้านปูลากาแมะ หรือ เกาะแพะ ชุมชนกาแลตาแป อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส โดยเป็นการทำงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกันระหว่าง คุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้เป็นบ้านกึ่งวิถี ที่สามารถเป็นที่พักพิงชั่วคราวให้กับผู้ต้องขังที่สมัครใจเข้ามาพักอาศัยผู้กระทำผิดที่อยู่ในระบบคุมประพฤติและผู้กระทำผิดภายหลังปล่อยเป็นต้น โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้โอกาสการช่วยเหลือการดูแลการฝึกอาชีพและการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมของกับชุมชน หรือกลับสู่ภูมิลำเนาเดิมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ตกเป็นภาระหรือปัญหาของสังคมและยังเป็นการช่วยลดการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งปัจจุบันการจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี(Half way House) อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในเรื่องการขอใช้พื้นที่และการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ และ พร้อมกันนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมของชุมชนควบคู่กันไป จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมกำลังใจเคลื่อนที่ในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมทำความเข้าใจกับชุมชนและสร้างความพร้อมในการจัดตั้งเป็นบ้านกึ่งวิถี โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรรักษามะเร็งโดยหมอแสง การทำอันเป็นสาธารณประโยชน์ ท่านที่อยู่ในชุมชนควรจะเป็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนในวันนี้จะมีการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการเสวนา ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย จับยาเสพติด ร่วมการปลูกต้นไม้ และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความสะอาดเรียบร้อยอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
0936193807