ตาก=ด่านศุลกากรแม่สอด รับคณะ U.S. Department of Homeland Security,American Embassy และสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทยเพื่อทราบสถานการณ์การค้าชายแดน

ตาก=ด่านศุลกากรแม่สอด รับคณะ U.S. Department of Homeland Security,American Embassy และสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทยเพื่อทราบสถานการณ์การค้าชายแดน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด ชายแดนไทย-เมียนมาร์ อ.แม่สอด จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ Mr.Robert Thommen CBP Attache พร้อมด้วยคณะจาก U.S. Department of Homeland Security,American Embassy ซึ่งได้เดินทางมาศึกษษข้อมูลด้านการค้าชายแดนและเพื่อทราบสถานการณ์การค้าชายแดน ด่านแม่สอด-เมียวดี สหภาพเมียนมาร์ โดยมีการประชุมร่วมกันที่ห้องประชุม ชั้น2 ด่านศุลกากรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
วันเดียวกันนายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก ได้มอบหมายให้นางจริณยา ศรีประทุม


หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปราบปราม ด่านศุลกากรแม่สอด และ และนางสาวอารีนา คงตระกูล นักวิชาการศุลกากรชำนาญการด่านศุลกากรแม่สอด รต้อนรับคณะสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทยเพื่อทราบสถานการณ์การค้าชายแดนสถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น2 ด่านศุลกากรแม่สอด
ขณะเดียวกัน นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก ได้ร่วมกับ พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14(แม่สอด) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ด่านตรวจฝ่ายความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Porsche สีเทา ติดป้ายทะเบียน กพ 1499 ลำปาง ซึ่งซุกซ่อนมาในรถยนต์บรรทุก Hino หมายเลขทะเบียน 70-2842 ตาก ตรวจสอบในชั้นต้นพบว่ารถคันดังกล่าวไม่มีหลักฐานการชำระค่าภาษีเป็นรถที่ปฏิบัติพิธีการผ่านแดน ออกไปนอกราชอาณาจักรเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2559 แล้วลักลอบกลับเข้ามา ส่วนป้ายทะเบียนที่สวมมา ตรวจสอบแล้วเป็นของรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo เป็นการสวมทะเบียนปลอม มูลค่าของกลางทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 246 ประกอบ มาตรา 166 และ 167 และมาตรา 252 ในปีงบประมาณ 2561 นี้ มีคดีการจับกุมรถยนต์ส่วนบุคคลลักลอบ ทั้งสิ้นรวมทั้งครั้งนี้ จำนวน 11 คดี รวมมูลค่าทั้งสิ้น ประมาณ 12 ล้านบาท

/////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน