” รักษ์แผ่นดิน รักประชา ” ทหารม้าที่ 12 เมืองแพร่ ให้กำลังผู้พิการพร้อมมอบสิ่งของช่วยยังชีพ

” รักษ์แผ่นดิน รักประชา ” ทหารม้าที่ 12 เมืองแพร่ ให้กำลังผู้พิการพร้อมมอบสิ่งของช่วยยังชีพ

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ ผบ.ม.๒/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ร. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่.๑ ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ (อ.ร้องกวาง ) ร่วม ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ต.บ้านเวียงฯ, และชาวบ้าน บ.ต้นหนุนฯ พบปะเยี่ยมเยือน นาย เสมอ สอนใจ บ้านเลขที่ ๑๑ ม.๗ บ้านต้นหนุน ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จว.แพร่ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้พิการขาไม่สามารถเดินได้ และมอบเงินเพื่อเป็นทุนใช้จ่ายภายในบ้าน พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ณ หมู่ ๗ บ้านต้นหนุน ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จว.พ.ร. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย