ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง พร้อม จนท.อส., สภ.บ้านโฮ่ง, จนท.สาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง และ อบต.หนองปลาสะวาย ร่วมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของบุคลากรใน อบต.หนองปลาสะวาย

เมื่อ 13 ก.ย.61, 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง พร้อม จนท.อส., สภ.บ้านโฮ่ง, จนท.สาธารณสุข อ.บ้านโฮ่ง และ อบต.หนองปลาสะวาย ร่วมตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของบุคลากรใน อบต.หนองปลาสะวาย ณ หอประชุม อบต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง

จว.ล.พ. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันไม่ให้บุคลากรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีบุคลากรใน อบต.หนองปลาสะวาย จำนวน 73 คน ได้มาทำการตรวจฯ จำนวน 60 คน ผลการตรวจฯ ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจฯ จำนวน 13 คน เนื่องจากติดภารกิจฯ ซึ่งจะได้เรียกตัวเพื่อมาทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายภายหลังต่อไป