ผบ.ทบ. ลงใต้วันหยุดสุดสัปดาห์ มอบนโยบายประชุมถึงระดับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข (ฉก.) ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นเข็มทิศคลี่คลายปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภารกิจหลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้

ผบ.ทบ. ลงใต้วันหยุดสุดสัปดาห์ มอบนโยบายประชุมถึงระดับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข (ฉก.) ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นเข็มทิศคลี่คลายปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภารกิจหลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้

ผบ.ทบ. ลงใต้วันหยุดสุดสัปดาห์ มอบนโยบายประชุมถึงระดับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข (ฉก.) ยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นเข็มทิศคลี่คลายปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ภารกิจหลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้
> มอบนโยบาย
> ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
> ติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ
> วางแผนโครงการประจำปี ๒๕๖๒
> เดินหน้าสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

#SMARTsoldiersSTRONGarmy

 

%d bloggers like this: