สุโขทัยประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

สุโขทัยประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

สุโขทัยประชุมคณะทำงานจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
วันนี้ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคำขอตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ประชุมพิจารณา ตรวจสอบการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : GI สินค้าศักยภาพจังหวัดสุโขทัย เพื่อขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศ จำนวน 5 สินค้า คือ ส้มเขียวหวาน ละมุด มะยงชิด ใบตอง และผ้าซิ่นตีนจกหาดเสี้ยว จากร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ให้ครอบคลุมถูกต้อง โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ของจังหวัดสุโขทัย ในการใช้ GI สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนคามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นสร้างความยั่งยืนให้กับสินค้าในยุค 4.0 ต่อไป

 

%d bloggers like this: