ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จว.อ.ต. (ฝ่ายทหาร มทบ.35, ฝ่ายตำรวจ ภธ.จว.อ.ต. พร้อม จนท.จิตอาสา ฯได้ลงพื้นที่ รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และประชาสัมพนธ์ งานศูนย์ดำรงธรรมฯ ในพื้นที่ตลาดแม่บุญมา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง

เมื่อ 29 พ.ย.61 ห้วงเวลา 1500-1800 น ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จว.อ.ต. (ฝ่ายทหาร มทบ.35, ฝ่ายตำรวจ ภธ.จว.อ.ต. พร้อม จนท.จิตอาสา ฯได้ลงพื้นที่ รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และประชาสัมพนธ์ งานศูนย์ดำรงธรรมฯ ในพื้นที่ตลาดแม่บุญมา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง