พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, คณะพายเรือจาก ม.ธรรมศาสตร์, เทศบาลเมืองอุทัยธานี,คณะครู / นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย

เมื่อ ๑๒๐๘๓๐ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.ประสาน เห็นประเสริฐ รอง ผบ.กกล.รส.จว.อ.น. ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, คณะพายเรือจาก ม.ธรรมศาสตร์, เทศบาลเมืองอุทัยธานี,คณะครู / นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 10-23 ธ.ค.61 เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จว.น.ว และจัดกิจกรรมในพื้นที่ จว.อ.น. ณ แม่น้ำสะแกกรัง บริเวณวัดอุโปสถาราม อ.เมือง จว.อ.น. โดยมี นาย พยนต์ อัศวพิชยนต์ รอง ผวจ.อ.น. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย