กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ รส.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ จนท.อำเภอท่าวังผา , จนท.สภ.ท่าวังผา , นายก อบต.ผาตอ และ ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอท่าวังผา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๑,๐๙๐๐ กกล.รส.จว.น่าน โดย หมู่ รส.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ม.๒ พัน.๑๐) อ.ท่าวังผา ร่วมกับ จนท.อำเภอท่าวังผา , จนท.สภ.ท่าวังผา , นายก อบต.ผาตอ และ ประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ อำเภอท่าวังผา รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์/ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลและ คสช. , การมีวินัยจราจรในห้วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง ณ หอประชุม บ.แหน๒ ม.๓ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ รายละเอียดตามภาพ