สพป.นศ.2 จับมือตำรวจ ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

สพป.นศ.2 จับมือตำรวจ ขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เปิดเผยหลังการประชุมรับนโยบายผ่านระบบ Video conference รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 47/2561 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ. 2 เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง ทุ่งใหญ่ บางขัน นาบอน ถ้ำพรรณรา ช้างกลาง ฉวาง และอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินรายการ ในการหารือและปฏิบัติการร่วมกันในเรื่องการดูแลและคุ้มครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมหารือร่วมกัน
ด้วยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า สพป.นศ.2 ได้ขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดอย่างเข้มงวด โดยได้กำหนดมาตรการในการแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเป็นรายอำเภอครบทั้ง 8 อำเภอพื้นที่บริการ เพื่อให้ตำรวจ
และ สพป.นศ.2 ได้ร่วมกันดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมจัดกิจกรรม 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน สร้างเครือข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน