พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จิตอาสา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดวัดนาโปร่ง

เมื่อ ๑๒๐๙๐๐ ธ.ค.๖๑ กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชป.ประจำอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย จิตอาสา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดวัดนาโปร่ง หมู่ ๓ ต.ท่าเสา อ.เมือง จว.อ.ต. มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน