พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง เสธ.มทบ.๓๑ ผู้แทน มทบ.๓๑ เข้าร่วมประชุมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑ กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๘ (แยกพยุหะคีรี)

เมื่อ ๑๒ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง เสธ.มทบ.๓๑ ผู้แทน มทบ.๓๑ เข้าร่วมประชุมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๑ กับทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๘ (แยกพยุหะคีรี) ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จว.น.ว. ที่ห้องประชุม รร.พยุหะศึกษาคาร โดยมี นาย สมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธาน เพื่อสรุปผลการศึกษาของโครงการ , ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม นำเสนอกรมทางหลวง เพื่อดำเนินการต่อไป
มี นาย มนูญ แสงเพลิง ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม ชี้แจงเรื่อง
รายละเอียดโครงการ , ความเป็นมาของโครงการ , เหตุผลและความจำเป็น , วัตถุประสงค์ , สรุปผลการศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง , สรุปผลการศึกษาด้านวิศวกรรม , สรุปผลการศึกษาด้านโบราณคดี , สรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และสรุปผลการศึกษาการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีประชาชนในพื้นที่ อ.พยุหะคีรี จำนวนประมาณ ๑๘๐ คน เข้าร่วมประชุม จากการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประชาชน สรุปได้ว่า ประชาชนที่อยู่ห่างบริเวณโครงการไม่เกิน ๕๐ เมตร ไม่สนับสนุนให้จัดทำโครงการ ส่วนประชาชนในตำบลใกล้เคียงกับโครงการเห็นด้วยกับการจัดทำโครงการ