โนนรัง”ส่งท้าย”ศรัทธาในทางธรรมแต่งแก้เสียเคราะห์ ณ บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!อุทิศส่วนบุญ๚๚

โนนรัง”ส่งท้าย”ศรัทธาในทางธรรมแต่งแก้เสียเคราะห์ ณ บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!อุทิศส่วนบุญ๚๚

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เงื่อนเวลา 18.30 น.ร่วมขึ้นบ้านใหม่พ่อพร มาตย์วิเศษ อดีตประธานอสม.ตำบลโนนรังได้จัดบุญ,แต่งแก้เสียเคราะห์วันเดือนปี ลูกหลาน,ทีมงานอสม.ตำบลโนนรัง หมู่ที่ 5-6,และคณะสภอ.เมืองร้อยเอ็ด,จตุ,หลายภาคส่วนร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก พระคุณเจ้าวัดผันทนาราม เจริญพระพุทธมนต์เมตตาบารมีเพื่อเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๚!๚๛

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
//////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด