นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘ ที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองคืเจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปปฏิบัติพระราชกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘ ที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองคืเจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปปฏิบัติพระราชกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑