บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.

เมื่อ 12 ธ.ค.61, 1700 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 2 อ.ลานกระบือ (ร.4 พัน.3) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. นำโดย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการ กกล.รส.จว.ก.พ. และ พ.ท.ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผบ.ร.4 พัน.3/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 ลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจและสอบถามถึงปัญหาความต้องการของ น.ส.วันเพ็ญ แก้วเกตุ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 3 บ้านเกาะสีเสียด ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ

ผู้ซึ่งมีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่บุตรชาย ชื่อ นายบุญเกิด วงษ์กลับ โดยอ้างว่า นายบุญเกิดฯ เคยเป็นทหารเกณฑ์ที่ค่ายจิรประวัติ และถูกส่งตัวไปประจำอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส ต่อมาได้รับบาดเจ็บขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่ ส่งผลให้ร่างกายพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ปัจจุบันต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ได้รับเพียงเบี้ยยังชีพผู้พิการ ครอบครัวมีฐานยากจนและได้รับความเดือดร้อนมาก ทั้งนี้ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.สผ.จำกัด ในเบื้องต้นให้แก่นางสาววันเพ็ญฯ และบุตรชายการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดการช่วยเหลืออื่นๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป