ร้อยเอ็ดมทบ.27ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างต่อเนื่องเข้าพบปะประชาชน บ.เหล่ากล้วย ต.ปาฝา อ.จังหารและพื้นที่อื่น เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่อยากให้แก้ไขคือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ดมทบ.27ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างต่อเนื่องเข้าพบปะประชาชน บ.เหล่ากล้วย ต.ปาฝา อ.จังหารและพื้นที่อื่น เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่อยากให้แก้ไขคือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับฝ่ายปกครอง, ตำรวจและจิตอาสา เข้าพบปะประชาชน บ.เหล่ากล้วย ต.ปาฝา อ.จังหาร ,บ.หนองไฮ ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย,ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด และ บ.หนองผือ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่อยากให้แก้ไขคือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนที่กำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง

โดยศูนย์ดำรงธรรมฯได้ประสาน จนท.ตร.และฝ่ายปกครองร่วมบูรณาการในการแก้ปัญหาร่วมกัน3ฝ่ายดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ค้าผู้เสพในชุมชนและส่งรายชื่อในทางลับแก่ จนท.ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

 

-ปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม/ขับรถเสียงดังเวลากลางคืน แนะนำให้ผู้ปกครองกำกับดูแลบุตรหลานของตน และตำรวจจะจัดชุดสายตรวจในพื้นที่ออกตรวจตรา เพื่อป้องปรามและได้ชี้แจงไปยังร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ห้ามแต่งรถให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เด็ดขาด

-ปัญหาที่อยู่อาศัยไม่มีเอกสารสิทธิ์
-ปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้มีสิทธ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
-ถนนชำรุดรอบหมู่บ้าน ที่ บ.หนองพุก ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด ได้ประสาน อบต.ในพื้นที่เพื่อดำเนินการสำรวจและวางแผนต่อไป.-

 

—///—
ภาพ-ปชส.มทบ.27
ข่าว-สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/08117082129–