เชียร์กันมันส์สนั่นสนามประลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” การประกวดไก่ต่อ – ไก่ตั้ง ขันเก่ง – ต่อหมาน

เชียร์กันมันส์สนั่นสนามประลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” การประกวดไก่ต่อ – ไก่ตั้ง ขันเก่ง – ต่อหมานเมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 คณะสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประกวดไก่ต่อ -ไก่ตั้ง งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ณ โดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชิงถ้วยรางวัลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมเงินรางวัล โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงานการจัดประกวดครั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นการร่วมอนุรักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่เป็นวิธีของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้เพื่อฟังเสียงขัน และต่อไก่ป่า อีกทั้งเป็นความเชื่อเพื่อต่อเงิน ต่อทอง ต่อสิ่งดีๆเข้าสู่บ้านเรือน ซึ่งปัจจุบันการนำไก่ป่าหรือไก่ป่าลูกผสมมาเลี้ยงเพื่อฟังเสียงขัน เริ่มได้รับความนิยมและมีการเลี้ยงกันมากขึ้นในภาคเหนือ ซึ่งนอกจากจะเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความเพลิดเพลินจากการฟังเสียงแล้วยังเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ไปในตัวการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทขันเก่ง คือขันถี่ ขันบ่อย ขันได้นาน และประเภทต่อหมาน ที่สามารถดึงดูดไก่ตัวผู้ด้วยเข้าหาได้สำเร็จ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนส่งไก่เข้าแข่งขันจำนวนมากว่า 300 ตัว และร่วมส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานผลการประกวดได้แก่ประเภทขันเก่ง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีระยุทธ ขวารัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกุลวงค์ ไคร้มูล,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ ดีเพียรประเภทต่อหมาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปัญญา เกษมวัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายรัตน์ติกรณ์ เวชสุคำและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอนันต์ นันทะพัฒน์.