กกล.รส.จว.น่าน โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับนายชัยพล โรจนวิสิฐ นอภ.บ้านหลวง ,รพ.สต.สวด,รพ.บ้านหลวงและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

-เมื่อ 21 มี.ค.62,1120กกล.รส.จว.น่าน โดย มว.ม.ร้อย.รส.ที่ 1(ม.2 พัน.10) อ.บ้านหลวง ร่วมกับนายชัยพล โรจนวิสิฐ นอภ.บ้านหลวง ,รพ.สต.สวด,รพ.บ้านหลวงและประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ให้บริการวัดความดันโลหิตปรชาชนและออกเยี่ยมบ้านมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บ.สวนเสด็จ ม.7 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน รายละเอียดตามภาพ

 

%d bloggers like this: