วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ว่าที่ส.ส.ฉลาดนำทีมงานออกกราบขอบพระคุณชาวบ้านเขต2ร้อยเอ็ดที่ได้คะแนนเป็นที่1ทิ้งคู่แข่งถึง2เท่า/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ว่าที่ส.ส.ฉลาดนำทีมงานออกกราบขอบพระคุณชาวบ้านเขต2ร้อยเอ็ดที่ได้คะแนนเป็นที่1ทิ้งคู่แข่งถึง2เท่า
/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-


ว่าที่ส.ส.ฉลาดนำทีมงานออกกราบขอบพระคุณชาวบ้านเขต2ร้อยเอ็ด/NBTV๑๐๑/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ว่าที่ ส.ส ฉลาด ขามช่วง ร้อยเอ็ด เขต 2
ขณะที่รอผลจากคณะกรรมการ กกต. ได้ขึ้นรถขบวนแห่ขอบคุณที่พี่น้องประชาชนร้อยเอ็ด เขต 2 ที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 อีกครั้งหนึ่ง
เป็นสมัยที่ 8 คิดต่อกัน ในเช้าวันนี้26มีนาคม2562

สรุปคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดแบบไม่เป็นทางการ มีดังนี้ อาทิ

เขตเลือกตั้งที่ 2 แบบไม่เป็นทางการ ผู้ที่ได้คะแนน หมายเลข 16 นายฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทยได้ 48,769 คะแนน หมายเลข 15 นางรัชนี พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้ 21,872 คะแนน หมายเลข 1 นายจำรัส สรสาร พรรคอนาคตใหม่ได้ 12,353 คะแนน

เขตเลือกตั้งที่ 1 หมายเลข 1 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ พรรคชาติไทยพัฒนาได้คะแนน 44,899 หมายเลข 14 นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 24,000 หมายเลข 3 นายสานิต ว่องสัธนพงษ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 17,993 หมายเลข 23 นายอัมพร พัสดร พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 14,263,

,เขตเลือกตั้งที่ 3 แบบไม่เป็นทางการ ผู้ที่ได้คะแนน หมายเลข 9 นายนิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 37,385 หมายเลข 2 นายเอกภาพ พลซื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 32,715 หมายเลข 5 ว่าที่ร้อยตรีร่วมภูมิศักดิ์ พลเยี่ยม พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 12,881 คะแนน

,เขตเลือกตั้งที่ 4 แบบไม่เป็นทางการผู้ที่ได้คะแนน หมายเลข 14 นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ พรรคเพื่อไทยได้คะแนน 50,072 คะแนน หมายเลข 13 นางสาวตวงรัตน์ วงศ์เวไนยพรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 18,408 หมายเลข 10 นางสุภาพ ทินรัตน์ พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 12,965 คะแนน,เขตเลือกตั้งที่ 5 แบบไม่เป็นทางการ ผู้ที่ได้คะแนน หมายเลข 2 นางสาวจิราพร สินธุไพร พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 58,842 หมายเลข 14 นายทินกร ปิยะวงศ์ณรัตน์ พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 11,172 คะแนน หมายเลข 12 นายเฉลิมศักดิ์ แสนปาง พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 9,686 คะแนน,

เขตเลือกตั้งที่ 6 แบบไม่เป็นทางการผู้ที่ได้คะแนนหมายเลข 7 นายกิตติ สมทรัพย์ พรรคเพื่อไทยได้คะแนน 5 2,734 คะแนน หมายเลข 4 นายชำนาญ โพธิคลัง พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 14,325 คะแนน หมายเลข 2 นายอนิวรรตน์ วรเชษฐ์ พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 13,801 คะแนน,เขตเลือกตั้งที่ 7 แบบไม่เป็นทางการ ผู้ที่ได้คะแนน หมายเลข 18 นายศักดา คงเพชรพรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 51,049 คะแนน หมายเลข 17 นายชัชวาล แพทยาไทย พรรคพลังประชารัฐได้คะแนน 18,027 คะแนน หมายเลข 20 นายวรพงษ์ มหาพานต์ พรรคอนาคตใหม่ ได้คะแนน 11,802 คะแนน

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

%d bloggers like this: