กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.2 พัน.15 (อ.นาน้อย) ร่วมฝ่ายปกครอง ,อบต.น้ำตก เข้าดำเนินการตรวจพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย

กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.2 พัน.15 (อ.นาน้อย) ร่วมฝ่ายปกครอง ,อบต.น้ำตก เข้าดำเนินการตรวจพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย

เมื่อ 20 พ.ค.62 , 16.00 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่.รส.มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 ม.2 พัน.15 (อ.นาน้อย) ร่วมฝ่ายปกครอง ,อบต.น้ำตก เข้าดำเนินการตรวจพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย พื้นที่ อ.นาน้อยดังนี้
1.บ.พืชเจริญ หมู่ 1 ต.น้ำตก อ.นาน้อย ฯ เสาไฟฟ้าแรงต่ำ หักจำนวน 1 ต้น
2.บ้านนาย บุญแต่ง ปิงนะ อายุ 55 บ้านเลขที่ 166 บ.น้ำพุ หมู่ 2 ต.น้ำตก อ.นาน้อย ฯ หลังคาสังกะสีเสียหาย ประมาณ 15 แผ่น
โดยในวันที่ 21 พ.ค.62 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

%d bloggers like this: