ร้อยเอ็ดฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCสมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCสมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่
/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITC
สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-


อบรมปราบปรามค้ามนุษย์ป้องกันอำเภอร้อยเอ็ดMOITC:ชสอท.-0817082129-

เมื่อวันนี้ 21 พค 62 เวลา09.00น. ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ โดยการดำเนินงานของ นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม และ ปลัดปกครอง20อำเภอร้อยเอ็ด

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.ส่วนกำกับสืบสวนและปราบปราม กล่าวรายงานว่า.-การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 รุ่นที่ 5 ในวันนี้ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาและความมั่นคงรูปแบบใหม่ ทั้งปัญหาการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ รวมทั้งปัญหาสังคมที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่ เช่นปัญหายาเสพติด การพนัน สถานบริการผิดกฎหมายและอื่นๆ ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อพนักงานฝ่ายปกครอง มีอำนาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย จึงมีความรับผิดชอบ ที่จะต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้สำเร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.- นับว่าการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เพราะผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นทุกอำเภอ 20 อำเภอ ที่ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับความรู้ทักษะและเทคนิคและวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

ทั้งยังส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้ฝึกปฏิบัติการในสถานการณ์จริง และมีทักษะจำเป็นที่ต้องใช้ ในการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎหมายอื่น ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง จะส่งผล การกระทำความผิดในพื้นที่ลดลงได้ตามลำดับ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITC
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-

%d bloggers like this: