วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตราด/สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่เดินหน้าลุยตรวจเข้มสารเร่งเนื้อแดงในสุกรในพื้นที่จังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่

ตราด/สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่เดินหน้าลุยตรวจเข้มสารเร่งเนื้อแดงในสุกรในพื้นที่จังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่ ตราด

 

 

/วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ผ่านมา ที่ฟาร์มเลี้ยงสุกรอําเภอคลองใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านห้วงโสม ต.ไม้รูด อ,คลองใหญ่ จ.ตราด นายฤทธิ์รงค์ ตั้งใจ หน.ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่ควบคุมทั้งจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกกวดขันจับกุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรอย่างเข้มงวด ออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องในเขตรับผิดชอบ หากพบฟาร์มใดใช้จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย นายฤทธิ์รงค์ ตั้งใจ ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า ได้ออกตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยสุ่มตรวจฟาร์มสุกรในพื้นที่บ่อไร่ทั้ง 4 รายและวันนี้มาสุ่มตรวจที่อําเภอคลองใหญ่ ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์สุกรในพื้นที่ตําบลไม้รูดแห่งเดียวในพื้นที่ ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์และซําแหละเนื้อสุกร ของนางสาวรําไพ พันธ์ทุมนัท์ที่ตั้งบ้านเลขที่ 6 หมู่ 3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จึงต้องกวดขันจับกุมการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งในจังหวัดตราดยังไม่พบฟาร์มที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงแต่อย่างไรทั้ง 4 รายในพื้นที่จังหวัดตราด นายฤทธิ์รงค์ ตั้งใจ หน.ปศุสัตว์อําเภอคลองใหญ่ที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด กล่าวว่า ได้จัดระบบตรวจสอบเฝ้าระวัง และเก็บตัวอย่างตลอดห่วงโซ่การผลิตได้แก่ที่โรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม

 

โดยเก็บตัวอย่างอาหารและนํ้ารวมถึงปัสสาวะสัตว์ ที่โรงฆ่าสัตว์ เก็บตัวอย่างปัสสาวะก่อนเข้าเชือดและสถานที่จําหน่ายจะสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง สําหรับสารเร่งเนื้อแดงเป็นชื่อที่ใช้เรียกทั่วไปของสารในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติเพิ่มการสลายไขมันที่สะสมในร่างกาย เกษตรกรบางรายจึงนําไปใช้เพื่อลดปริมาณไขมันในสัตว์ เพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อตลอดจนเร่งการเจริญเติบโต พร้อมตรวจสอบความสะอาดของโรงฆ่าสัตว์ด้วย ผลของการตรวจสอบในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ไม่พบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรแต่อย่างไร อย่างไรก็ตามทางปศุสัตว์จะคุมเข้มเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารซึ่งกรมปศุสัตว์จะหาแนวทางให้หมูปลอดสารเร่งเนื้อแดงที่จะขายออกฟาร์มมีราคาสูงขึ้น สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเลิกใช้สารเร่งเนื้อแดงครับ หากพบจะดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ พ.ร.บ.ควบคุมอาหารสัตว์ พศ.2558 พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจําหน่ายเนื้อสัตว์ พศ.2559 และประกาศสาธารณสุข ฉบับที่ 269 พศ.2546 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ต่อไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด โทร 086-1399631

%d bloggers like this: