วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-kanokanวิทยุประมงร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-kanokanวิทยุประมงร้อยเอ็ด/0817082129–

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ กุดเซียม บ้านท่าเจริญหมู่ที่ 11 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นอภ.พนมไพร ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยการดำเนินงานของ นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด,นายชัย สินธุไพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอพนมไพร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้มีเกียรติ พร้อมกับมีการถ่ายทอดสด ทางวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด FM 101.50 MHz อีกด้วย

นายชัย สินธุไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขกล่าวรายงานว่า.-สภาพพื้นที่ของตำบลแสนสุข มีลักษณะสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบและมีพื้นที่บางส่วน เป็นที่ราบลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำและลำน้ำ พื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำชีและมีหนองน้ำบึงขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ ก่อให้เกิดอาชีพทางการประมงน้ำจืดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ในพื้นที่ได้มากพอสมควร สภาพสังคมตำบลแสนสุขมีทั้งหมด 18 หมู่บ้านรวม 2185 ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8298 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ การเกษตรถึงร้อยละ 70 ประชากรส่วนที่เหลือประกอบอาชีพการค้าขายและราชการ

นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอพนมไพร และเทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ณ กุมเซียม ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยวันนี้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลานวลจันทร์ จำนวน 100,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว และปลาบึก จำนวน 10 ตัว

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธาน กล่าวว่า.-กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ร่วมสนองงานด้านการประมงมาโดยตลอด เพื่อแก้ไขปัญหาช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรประชาชนชาวไทย ให้อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดีกินดี เพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ตลอดจนพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง คุณค่าทรัพยากรสัตว์น้ำ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน

จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำช่วยกันดูแลเพื่อให้พันธุ์สัตว์น้ำ ใด้มีโอกาสเจริญเติบโต ขอให้ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาสัตว์น้ำในพื้นที่ทั่วไป อย่าจับสัตว์น้ำที่ยังมีขนาดเล็กหรือใช้วิธีการจับสัตว์น้ำ ที่ผิดกฎหมายประมง หรือเครื่องมือทำการประมงที่ผิดกฎหมาย เช่นใช้กระแสไฟฟ้าช็อต วัตถุระเบิด ยาเบื่อเมา หรืออวนที่มีช่องตาถี่ ซึ่งเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะช่วงฤดูวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนเลี้ยงลูกวัยอ่อนในน่านน้ำจืด ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 สิงหาคมของทุกปี เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถแพร่ขยายพันธุ์ ได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญ ของราษฎรอย่างอุดมสมบูรณ์

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ข่าว
กนกกาญ ปาปะโข วิทยุกรมประมงร้อยเอ็ด/ภาพ

%d bloggers like this: