เทศบาลเมืองคลองหลวงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระพันปีหลวง  สร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาส

เทศบาลเมืองคลองหลวงจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระพันปีหลวง  สร้างอาชีพผู้ด้อยโอกาส

https://www.facebook.com/khaochad/videos/484662958984877/

https://www.facebook.com/khaochad/videos/484662958984877/

วันนี้ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 นา เทศบาลเมืองคลองหลวงจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระพันปีหลวงเทศบาลเมืองคลองหลวง นำโดยนางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองคลองหลวงและประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวง  จัดงานเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง  ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต กิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา20:00 น

มีการจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลตามหนังสือสั่งการ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทางเทศบาลเมืองคลองหลวงจึงมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการทำตะกร้ามะลิวันแม่ การทำอาหารขนมหวาน การทำน้ำผลไม้ต่างๆเพื่อสร้างอาชีพ กิจกรรมทำผ้าพันคอ ทำมาลัยสายใยรัก ทำหมอนให้แม่หนุน ทำน้ำหอมให้แม่ใช้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตทำอาหารทั้งหวานคาว เพื่อเป็นการสอนอาชีพ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมในวันดังกล่าว

https://www.facebook.com/khaochad/videos/389848745006512/

https://www.facebook.com/khaochad/videos/389848745006512/

ในช่วงเย็นมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรโดยมีหัวหน้าส่วนงานราชการ อาทิเช่น นายกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงและคณะคณะทำงานของเทศบาลเมืองคลองหลวงนำโดยนางจุฑารัตน์ อิ่มชื่นศรีปลัดเทศมนตรีรักษาการนายกเทศมนตรี คณะที่ปรึกษาเทศบาลเมืองคลองหลวง ประชาชนในชุมชนทั้ง 61 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวง  ร่วมวางพานพุ่มเงินพานพุ่มทองเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เวลา 19:00 น 30 นาทีทำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการทุกภาคส่วนและภาคเอกชนรวมทั้งตัวแทนชุมชนเป็นอย่างดี