ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตราด/อําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ต.ม.นักเรียน กลุ่มแม่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากเสร็จพิธี พสกนิกรชาวอําเภอคลองใหญ่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นําคณะข้าราชการอําเภอคลองใหญ่ พ่อค้า ประชาชนจํานวนมาก ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาอําเภอคลองใหญ่ โดยมีประชาชนจํานวนมากสวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน หลังจากนั้นทางอําเภอคลองใหญ่ได้จัดทําบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและเด็กในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยมี พระครูพิทักษ์บุรเขต เจ้าคณะอําเภอคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองมะนาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ จํานวน 10 รูป โดยมีนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วย นางสําราญ ประสิทธิเวช รองนายกกิ่งกาชาด นางอาภรณ์ ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาด นางโอกิม ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาด และสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยหน่วยงานข้าราชการ ประชาชน ชาวอําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นการจัดหารายได้นํามาช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและเด็ก พร้อมทั้งผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ต่อไปด้วย ซึ่งการทอกผ้าป่าสามัคคีเพื่อการกุศลในครั้งนี้ยังไม่เป็นทางการได้ 370.000 บาท

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: