จ.ราชบุรี/ขนส่งจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ประมูลรถเลขสวยครั้งที่8

จ.ราชบุรี/ขนส่งจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ประมูลรถเลขสวยครั้งที่8

เมื่อวันที่22ส.ค62เวลา10.00น.นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดแถลงข่าวประมูลเลขรถสวยรณรงค์ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีครั้งที่ 8 มีนายชูชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรีพร้อมข้าราชการในสังกัด.หัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดการแถลงข่าวปล่อยแถวขบวนรถออกประชาสัมพันธ์การประมูลรถเลขสวย รถเก๋ง.รถปิ๊กอัพ.4ประตูหมวด”กพ”จำนวน301หมายเลขทั่วเมืองราชบุรีครั้งที่8รายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใชัถนนเพื่อนำไปช่วยเหลือเป็นค่าอุปกรณ์มอบให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน.โครงการอาชีวะอาสา.โครงการสนามจราจรเยาวชน.โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจรเนื่องนวัดเด็กแห่งชาติ.โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน(VICC).โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบGPSและนำไปใช้กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

%d bloggers like this: