ร้อยเอ็ดฝนตกหนักติดต่อกัน3วันน้ำฝนจากดงแม่เผดไหลทะลักสู่ไร่นา ไร่มันสำปะหลัง กัดเสาะถนนถูกตัดขาดสัญจรไปมาไม่ได้ /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-bopit-kulsak-kanit/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝนตกหนักติดต่อกัน3วันน้ำฝนจากดงแม่เผดไหลทะลักสู่ไร่นา ไร่มันสำปะหลัง กัดเสาะถนนถูกตัดขาดสัญจรไปมาไม่ได้ /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-bopit-kulsak-kanit/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝนตกหนักติดต่อกัน3วันน้ำฝนจากดงแม่เผดไหลทะลักสู่ไร่นา ไร่มันสำปะหลัง กัดเสาะถนนถูกตัดขาดสัญจรไปมาไม่ได้

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-bopit-kulsak-kanit/0817082129-


/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/
ร้อยเอ็ดฝนตกหนักติดต่อกัน3วันน้ำฝนจากดงแม่เผดไหลทะลักสู่ไร่นา ไร่มันสำปะหลัง กัดเสาะถนนถูกตัดขาดสัญจรไปมาไม่ได้
/nuk-bopit-kulsak-kanit/0817082129-

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 เวลากลางวันและกลางคืนฝนตกติดต่อกันอย่างหนักเป็นเวลานานมวลน้ำฝนไหลลงมาจากดงแม่เผดมาตามลำห้วย จนล้นตลิ่งกัดเซาะถนนขาดออกจากกันไม่สามารถสัญจรไปมาได้


จากการสอบถามนายอุทัย เยาวขันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.คำพอุงฯทราบว่าเมื่อ 2-3วันที่ผ่านมามีพายุบพิตรฝนตกลงมาอย่างหนัก มวลน้ำมาก ไหลล้นตลิ่งมาตามลำห้วยจนไม่สามารถรับน้ำได้เป็นเหตุให้ถนนขาดออกจากกันไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้.

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
บพิตร จำปา/กุลศักดิ์ แสงศักดิ์ /ถ่ายภาพ
คณิต ไชยจันทร์/ รายงาน

%d bloggers like this: