เพราะรักประชาชน ” ทหารพราน 35 !! ถอดรองเท้าคอมแบท !! ลงปรับถนนทางเข้าหมู่บ้านเลอตอ – บ้านห้วยโปร่ง เนื่องจากถนนเป็นหลุมและดินโคลน จนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้…

เพราะรักประชาชน ” ทหารพราน 35 !! ถอดรองเท้าคอมแบท !! ลงปรับถนนทางเข้าหมู่บ้านเลอตอ – บ้านห้วยโปร่ง เนื่องจากถนนเป็นหลุมและดินโคลน จนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้…

” เพราะรักประชาชน ” ทหารพราน 35 !! ถอดรองเท้าคอมแบท !! ลงปรับถนนทางเข้าหมู่บ้านเลอตอ – บ้านห้วยโปร่ง เนื่องจากถนนเป็นหลุมและดินโคลน จนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้…

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 พันเอก ประวิธ ธรรมชาติ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดชุดปฏิบัติการเลยตอ ร่วมกับ ชาวบ้านบ้านวะเบเด หมู่ที่ 13, ชาวบ้านห้วยโปร่ง หมู่ 10 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางระหว่างบ้านเลอตอ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ตื่น – บ้านห้วยโปร่งหมู่ที่ 10 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด เป็นระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร ซึ่งสภาพถนนดังกล่าวมีลักษณะเป็นหลุมลึกตลอดเส้นทาง เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ยานพาหนะไม่สามารถใช้สัญจรผ่านได้ อีกครั้งหากมีชาวบ้านเกิดอาการป่วยอาจจะไม่สามารถส่งรักษาให้ถึงมือแพทย์ได้ทันเวลา

หน่วยจึงได้เร่งลงพื้นที่ปรับผิวถนนเกลี่ยดิน และ ปิดหลุมลึกให้เกิดผิวเรียบ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้บรรเทาทุกข์ไปเป็นการชั่วคราวทก่อนประสานหน่วยงานเข้ามาปรับปรุงต่อไป

%d bloggers like this: