วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มุกดาหาร ผู้ว่า นำข้าราชการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

มุกดาหาร ผู้ว่า นำข้าราชการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 19 พ.ย.62 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา โดยลงพื้นที่แปลงนาข้าวของ นางอัมพร สุพร อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านแฝก หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงานภายในครัวเรือนและต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงานเกี่ยวข้าว ทั้งนี้ นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี นำมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้ รวมกว่า 100 คน ซึ่งทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน ช่วยกันเกี่ยวข้าวหอมมะลิที่กำลังสุกสีเหลืองอร่ามเต็มที่นาพื้นที่ 8 ไร่ จนแล้วเสร็จ
สำหรับการจัด กิจกรรมเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้เนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ตระหนักให้ความสำคัญและมีความเป็นห่วงเป็นใยเกษตรกรและประชาชน จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนา ทั้งยังเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งการเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานคนนั้นนับวันจะสูญหายไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: